20 jul 2011 12:55

Registratie van dieren

Retribubie voor de identificatie en registratie van dieren

Retribubie voor de identificatie en registratie van dieren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributie voor de identificatie en registratie van dieren in de veeteelt vastlegt.

De twee erkende verenigingen Dierengezondheid Vlaanderen vzw en l'Association régionale de Santé et d'Identification animale asbl voeren de taken uit voor de identificatie en de registratie van dieren in de veeteelt. Beide vzw's innen de retributies voor deze taken bij de veetelers: de bijgaande lijst vermeldt de maximale bedragen.