20 jul 2011 12:55

Financiën

Voorontwerp van wet over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

Voorontwerp van wet over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het voorontwerp zet richtlijn 2009/65/EG van de Raad en het Europees Parlement van 13 juli 2009 in Belgisch recht om. 

Het voorontwerp regelt de collectieve belegging voor Belgische en buitenlandse instellingen en beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. De maatregelen gelden voor alle vormen van collectief beheer waarbij een openbaar beroep wordt gedaan op het spaarwezen, namelijk op de zogenaamde openbare instellingen voor collectieve belegging.

Een van de voornaamste vernieuwingen die de richtlijn invoert, is dat de beheervennootschappen van de instellingen voor collectieve belegging voortaan hun activiteit van collectief beheer van beleggingsportefeuilles in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte mogen uitoefenen.