20 jul 2011 12:55

Internationale ontwikkelingsassociatie

Goedkeuring van de deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

Goedkeuring van de deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-16).  De wedersamenstelling van de middelen dekt de periode 2011-2014 en bedraagt 32,7936 miljard STR. Het traditionele en officiële aandeel van België bedraagt 1,55% van de bijdragen van de donoren.

De totale deelname van België aan de zestiende wedersamenstelling (samen met het schuldverlichtingsinitiatief) bedraagt 414,93 miljoen euro. Het is betaalbaar in verschillende schijven die op de algemene uitgavenbegroting wordt ingeschreven voor de jaren 2011, 2012, 2013, en 2014.

De IOA is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd in 1960 opgericht ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen door concessionele kredieten en giften toe te kennen. De belangrijkste doelstelling van de IOA bestaat erin de armoede te bestrijden in de armste onwikkelingslanden in overeenstemming met de milleniumdoelstellingen. De IAO gaat regelmatig over tot een werdersamenstelling van haar middelen, in principe om de drie jaar.