20 jul 2011 12:55

European financial stability facility

Deelname van België aan de European financial stability facility

Deelname van België aan de European financial stability facility

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, dat de wet van 2 november 2010 over de deelname van de Belgische staat in de European financial stability facility nv (EFSF) en de staatswaarborg voor de instrumenten uitgegeven door de nv, wijzigt. 

Het voorontwerp zet de beslissing van de eurogroep+ van 11 maart 2011, om de effectieve leningcapaciteit van het EFSF op 440 miljard euro te brengen, in Belgisch recht om. 

De belangrijkste punten zijn:

  • het EFSF kan optreden op de primaire markt van een lidstaat in moeilijkheden door effecten aan te kopen 
  • de maximumbijdrage van de lidstaten aan de waarborgen wordt verhoogd
  • de rechten en plichten van de EFSF worden vanaf 1 juli 2013 aan het European stability mechanism (ESM) overgedragen 

 (*) voorontwerp van wet