20 jul 2011 12:55

Regulering spoor en luchtvervoer

Opdeling van de dienst regulering van het spoor en de uitbating van Brussels Airport

Opdeling van de dienst regulering van het spoor en de uitbating van Brussels Airport

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe twee ontwerpen van wet goed die de huidige dienst Regulering spoor en de uitbating van Brussels Airport in twee diensten opsplitst.

In de plaats komen er een dienst regulering van het spoor en een dienst voor de uitbating van Brussels Airport. De ontwerpen verduidelijken onder andere de reguleringsdiensten die opgelegd worden door Europese richtlijnen 2001/14/EG en 2009/12/EG.

De ontwerpen verduidelijken voor beide reguleringsdiensten:

  • de samenstelling en de werking van de diensten
  • het administratief en geldelijk statuut van de directeurs
  • de onverenigbaarheden en belangenconflicten

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.