20 jul 2011 12:55

FAVV

Indexering en aanpassing van de vergoeding en het presentiegeld van de leden en deskundigen van het Wetensschappelijk comité en het Raadgevens comité van het FAVV

Indexering en aanpassing van de vergoeding en het presentiegeld van de leden en deskundigen van het Wetensschappelijk comité en het Raadgevens comité van het FAVV

De ministerraad keurt een ministerieel besluit (*) goed dat de toelagen en de zittingsgelden vastlegt voor de leden en de deskundigen van het Wetenschappelijk comité en het Raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle past de bedragen aan die tien jaar oud zijn en indexeert ze, zodat ze beter afgestemd zijn op de markt. 
Het advies van het Wetenschappelijk comité is immers uiterst belangrijk om beslissingen te nemen binnen het FAVV. Door de bedragen aan te passen, is het mogelijk om erkende wetenschappers aan te trekken.


(*) tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001.