20 jul 2011 12:55

Nationale loterij

Voorlopig verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2011

Voorlopig verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2011

De ministerraad stelt op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders het voorlopige verdelingsplan van de winst van de Nationale Loterij voor 2011 vast.

Het totaal van de toelagen bedraagt 225,3 miljoen euro en wordt toegekend op basis van wetten, koninklijke besluiten, overeenkomsten met de Nationale Loterij en jaarlijkse beslissingen van de ministerraad om de continuïteit van de projecten te verzekeren. De wettelijke begunstigden zijn de Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Overlevingsfonds en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Daarnaast wordt 27,44 % van de winst van de Nationale Loterij verdeeld onder de gemeenschappen.

Verder worden subidies toegekend als specifieke dotaties, als subsidies onder bescherming van de federale regering, voor renovatie en restauratieprojecten, aan projecten voor maatschappelijke participatie, aan evenementen, aan projecten voor het nationale prestige, aan een project over de Milleniumdoelstellingen.