20 jul 2011 12:55

Wetenschappelijke instellingen

Vastlegging van kredieten voor wetenschappelijke programma's

Vastlegging van kredieten voor wetenschappelijke programma's

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om kredieten vast te leggen voor wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsprogamma's.

Het gaat om de financiering van:

  • een digitaliseringsproject voor het wetenschappelijk en culturele patimonium in de federale wetenschappelijke instellingen die onder toezicht vallen van de minister van Wetenschapsbeleid
  • nationale onderzoeksprogramma's: wetenschap voor een duurzame sameleving, samenleving en toekomst, AGORA