20 jul 2011 12:55

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Nieuwe substanties opgenomen in de lijsten van slaapverwekkende, verdovende en psychotrope middelen

Nieuwe substanties opgenomen in de lijsten van slaapverwekkende, verdovende en psychotrope middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx  twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een aantal substanties toevoegen aan de lijst van slaapverwekkende en verdovende middelen, en aan de lijst van psychotrope middelen.

Het gaat om:

  • het ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 21 december 1930 tot regeling van de slaapverwekkende en verdovende middelen en betreffende de risicoberepking en therapeutisch advies 
  • het ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 22 januari 1998 tot regeling van sommige psychotrope middelen en betreffende de risicobeperking en therapeutisch advies 

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.