20 jul 2011 12:55

Gelijkheid van kansen

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van ve-eersteminister en minister van Gelijke Kansen Kansen Joëlle Milquet om het mandaat van de heer Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding tot 31 december 2011 te verlengen.