20 jul 2011 12:55

Internationaal monetair fonds

Veertiende algemene herziening van de quota van het Internationaal Monetair Fonds

Veertiende algemene herziening van de quota van het Internationaal Monetair Fonds

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de 14de algemene herziening van de quota van de lidstaten en de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (*).

Naar aanleiding van de hervormingen van het IMF, verhogen de totale quota van 238,4 miljard euro STR tot 476,8 miljard STR. Lidstaten die ondervertegenwoordigd zijn krijgen een groter aandeel in de quota en in de stemrechten. Meer dan 6% van de quota-aandelen van geïndustrialiseerde landen gaat naar opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

Daardoor stijgt het quotum van België van 4605,2 miljoen STR tot 6 410,7 miljoen STR. Het totale aandeel van België in de quota komt dan op 1,30% te liggen.

 (*) resolutie nr 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van de gouverneurs van het IMF.