20 jul 2011 12:55

Gerechtelijke opleiding

Financiering van de werkingskosten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Financiering van de werkingskosten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de financiering regelt van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)(*).

Het ongebruikte krediet van 1 783 296 euro van 2010 wordt naar 2011 overgedragen. Hierdoor wordt de dotatie in 2011 niet met de geplande 0,25% verhoogd. Het wetsontwerp brengt de wet die de financiering van het IGO regelt, in overeenstemming met de algemene uitgavenbegroting van 2011.  

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.