20 jul 2011 12:55

Drugbeleid

Federaal onderzoeksprogramma voor de ondersteuning van het integrale en geïntegreerde drugbeleid

Federaal onderzoeksprogramma voor de ondersteuning van het integrale en geïntegreerde drugbeleid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om de kredieten vast te leggen voor het federale onderzoeksprogramma voor de ondersteuning van het integrale en geïntegreerde drugbeleid. De kredieten dekken de activiteiten in het kader van het onderzoeksprogramma drugs en voeren het werkplan 2011 uit.

Het onderzoeksprogramma drugs werd opgericht naar aanleiding van de federale beleidsnota drugs die de ministerraad op 19 januari 2011 heeft goedgekeurd. De nota benadrukt het belang van het wetenschappelijk onderzoek om de besluitvorming te ondersteunen en te rechtvaardigen.