20 jul 2011 12:55

Fonds voor medische ongevallen

Benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van beheer van het Fonds voor medische ongevallen

Benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van beheer van het Fonds voor medische ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk belsuit goed met de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van beheer van het Fonds voor medische ongevallen.