20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Protocol bij het verdrag over de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door vrachtwagens

Protocol bij het verdrag over de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door vrachtwagens

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens.

Het voorontwerp ratificeert het protocol van 21 oktober 2010 dat de regeringen van de eurovignetstaten, België, Duitsland, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden hebben getekend. Het protocol vormt de juridische basis voor de invoering van het elektronische e-vignet dat bestuurders van vrachtwagens moeten kopen om bepaalde wegen te gebruiken. 

De regering van het Vlaams Gewest, het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun goedkeuring verleend. Het protocol past het verdrag van 9 februari 1994 aan de richtlijn 2006/38/EG aan.