20 jul 2011 12:55

Sociale zekerheid

Geboorteverlof uitgebreid tot mee-ouders

Geboorteverlof uitgebreid tot mee-ouders

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van kb goed dat de regeling van het vaderschapsverlof uitbreidt tot de mee-ouders (*).

De mee-ouders kunnen sinds 20 mei 2011 tien dagen geboorteverlof nemen binnen de vier maanden na de dag van de bevalling.

Mee-ouders die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst maken onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een geboorteverlof van tien dagen bij de geboorte van een kind. Tot nu toe gold dit recht enkel voor werknemers met een wettelijke afstammingsband, namelijk de vader.

Mee-ouders die hun partnerschap kunnen bewijzen door een huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister dat het samenwonen gedurende drie onafgebroken jaren bewijst, maken voortaan ook aanspraak op het geboorteverlof.

In dat geval mag er enkel een wettelijke afstammingsband van het kind met de moeder bestaan. Als er een wettelijke afstammingsband is met de vader, heeft enkel de vader recht op geboorteverlof.

De mee-ouders kunnen sinds 20 mei 2011 tien dagen geboorteverlof nemen binnen de vier maanden na de dag van de bevalling.

 (*) uitvoering van de wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de mee-ouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof.