20 jul 2011 12:55

Financiën

Wijziging van de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid - tweede lezing

Wijziging van de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn 2009/44/EG (*) in Belgisch recht omzet. De richtlijn wijzigt de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid met de bedoeling om instabiliteit en turbulenties op de financiële markten beter te beheersen. De richtlijn: 

  • breidt de bescherming uit naar de nachtelijke afwikkeling en de interoperabele systemen, ook gekoppelde systemen genoemd (finaliteitsrichtlijn)
  • neemt kredietvorderingen in de activa op die de grondslag kunnen vormen van de financiële zekerheidsovereenkomsten (richtlijn financiële zekerheid) 

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

(*) tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (finaliteitsrichtlijn) en richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (richtlijn financiële zekerheid) van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009.