20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de EU en Zuid-Afrika

Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de EU en Zuid-Afrika

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de herziening van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking dat een partnerschap tot stand brengt tussen de Europese Gemeenschap en Zuid-Afrika. 

De herziening (*) legt de basis voor toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika. Ze omvat een gemengde overeenkomst die zowel materies omvat die onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap als van de lidstaten.

De onderhandelingen werden formeel geopend op 29 maart 2007 en op 10 oktober 2007 afgesloten.

Voor de onderhandelingen van start gingen, had de Europese Commissie over de voorgestelde wijzigingen van de overeenkomst geoordeeld dat een diepgaande herziening van de overeenkomst niet vereist was. De overeenkomst moest echter wel worden afgestemd op de politieke en veiligheidsbepalingen van de herziene overeenkomst van Cotonou, de versterking van de milieudimensionele en aangepaste samenwerking op het vlak van de informatiemaatschappij, energie, vervoer en ontwikkeling. Er werden ook nieuwe bepalingen voor samenwerking toegevoegd  onder andere over terrorisme, het Internationaal Strafhof, ontwapening en non-proliferatie van massavernietigingswapens, huurlingen en handvuurwapens.

(*) 11 september 2009, Kleinmond.