20 jul 2011 12:55

Kinesitherapie

Maximumaantal erkende kinesitherapeuten die recht geven op terugbetaling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Maximumaantal erkende kinesitherapeuten die recht geven op terugbetaling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat het maximumaantal erkende kinesitherapeuten vastlegt die recht geven op terugbetaling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het aantal vast op 450 voor 2016 en 2017:

  • ten hoogste 270 voor de universiteiten van de Vlaamse gemeenschap
  • ten hoogste 180 voor de universiteiten van de Franse gemeenschap

(*) tot wijziging van het kb van 20 juni 2005.