20 jul 2011 12:55

Landverdediging

Opleidingsmissie bij het centrum voor vervolmaking in ontmijningsacties na conflicten en ontruiming in Benin

Opleidingsmissie bij het centrum voor vervolmaking in ontmijningsacties na conflicten en ontruiming in Benin

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een opleidingsmissie uit te voeren bij het centrum voor vervolmaking in ontmijningsacties na conflicten en opruiming in Benin.

De opleiding vormt inspecteurs kwaliteitscontrole en een bijscholing werfleider in ontmijning. Een militair zal deelnemen aan de missie in Ouidha (Benin) van 20 augustus tot 21 oktober en van 7 november tot 16 december 2011. Het operationeel statuut is:  hulp buiten het nationale territorium  - AR 03, coefficiënt 2.