20 jul 2011 12:55

Volksgezondheid

Medische behandeling met diacetylmorfine

Medische behandeling met diacetylmorfine

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om het proefproject voor de medische behandeling van heroïneverslaving met diacetylmorfine verder te zetten. De overeenkomst evaluatie en wetenschappelijke opvolging van het pilootproject tussen de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Universiteit van Luik, dat 343 337,5 euro bedraagt, wordt goedgekeurd.

Het project vergelijkt de behandeling met diacetylmorfine van heroïneverslaving, met de klassieke behandeling met methadon en onderzoekt de haalbaarheid van deze behandeling samen met heroïne voor de medische toepassing in België.