20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Instemming met de overeenkomst tussen de Benelux en Armenië over de overname van onregelmatig verblijvende personen

Instemming met de overeenkomst tussen de Benelux en Armenië over de overname van onregelmatig verblijvende personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Benelux-landen en Armenië over de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het uitvoeringsprotocol (*). 

De overeenkomst regelt en vergemakkelijkt voor de lidstaten de wederopname en de doorgeleiding van personen die onregelmatig op hun grondgebied verblijven, dat houdt in de personen die niet of niet langer beantwoorden aan de voorwaarden om het grondgebied te betreden, er te verblijven.
Het betreft de eigen onderdanen en de onderdanen van een derde land die niet aan de voorwaarden voldoen om er te verblijven of staatslozen, indien men kan aannemen of aantonen dat ze rechtstreeks het vragende land zijn binnengegaan  vanuit het land aan wie de vraag wordt gesteld.  De doorgeleiding van personen uit een derde land is eveneens mogelijk. 

(*) Brussel, 3 juni 2009.