25 apr 2003 17:00

Afwijking voor het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad beslist aan het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen een afwijking te verlenen op de beslissing dat geen fondsenvoorschotten meer kunnen genomen worden voor wat betreft de basisallocaties.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad beslist aan het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen een afwijking te verlenen op de beslissing dat geen fondsenvoorschotten meer kunnen genomen worden voor wat betreft de basisallocaties.

Ter herinnering: de Ministerraad (*) heeft een reeks maatregelen goedgekeurd inzake de begrotingsdiscipline. De beslissing dat tijdens de hele periode van de begrotingsdiscipline geen fondsenvoorschotten voor de geringe uitgaven meer kunnen genomen worden zou voor het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen zware problemen met zich meebrengen wat betreft het vervullen van de opgedragen taken. Dit Directoraat-generaal draagt zorg over 9.351 gedetineerden en 222 personen onder het stelsel van het elektronisch toezicht. Met deze fondsenvoorschotten kunnen de strafinrichtingen hun leveranciers rechtstreeks betalen. De stopzetting van deze betalingen zou op termijn ook de stopzetting van de leveringen met zich meebrengen. (*) van 21 februari 2003, tijdens het onderzoek van de begrotingscontrole.