02 sep 2004 13:15

Agenda Ministerraad 03-09-04

Agenda Ministerraad 03-09-04

Agenda Ministerraad 03-09-04

ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid.2003A01051.002 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.2003A01051.001 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.2003A01030.018 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.2004A02610.029 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I.2001A02430.217 Minister van Binnenlandse Zaken Upgrade van het vingerafdruksysteem van de Dienst vreemdelingenzaken.2004A03130.056 Minister van Landsverdediging Voorlegging van een vijfjaarlijkse beweging van eervolle onderscheidingen in 2005 ten gunste van de oud-strijders.2004A05054.016 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2000A71750.310 Minister van FinanciënMinister van Begroting en Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van twee regeringscommissarissen bij de N.V. Congressenpaleis.2004A20150.003 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Begroting Opvolging Begroting 2004.2003A22420.005 Minister van Financiën a) Voorontwerp van wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.2004A20400.011b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.2004A20410.050 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Goedkeuring van de lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan Verordening 725/2004/EG (I.S.P.S.-Code).2004A03330.013 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging BALTISCHE ZEE - Deelname van een Belgisch schip aan de operatie "Open Spirit 04".2004A05340.011