18 okt 2019 10:59

Agenda van de elektroniche ministerraad van 18 oktober 2019

 De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • FOD Financiën: samenwerkingsovereenkomst voor de huur van datacenterruimte voor 2019
  • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
  • Vergoedingen en toelagen voor de 'Belgian Counselor for food safety and SPS related matters' in China
  • Toegang tot de genetische rijkdommen en verdeling van de voordelen die voortvloeien uit hun gebruik
  • Verlenging en consolidatie van de militaire bijstand in Niger in 2020
  • Overheidsopdracht voor Defensie: medische steun tijdens militaire inzet in de Sahel of Centraal-Afrika
  • Varia