10 jul 2020 12:28

Agenda van de elektronische ministerraad van 10 juli 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof

 • Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2019 en 2020

 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Verlenging van het mandaat van de administrateur-generaal van de HVW

 • Nieuwe verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

 • Fedasil: planning van de opvangcapaciteit in het kader van de COVID-19-crisis

 • Bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee

 • Eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleiding voor werkzoekenden

 • Financiering van Skeyes na de COVID-19-pandemie

 • Varia