18 sep 2020 16:18

Agenda van de elektronische ministerraad van 18 september 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen
 • COVID-19: aankoop van beschermingsmateriaal voor federale ambtenaren
 • Overheidsopdracht voor de levering van autopompen voor verschillende overheidsdiensten
 • FAVV: overheidsopdracht voor de migratie en het onderhoud van de FOODLIMS-applicatie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • Voorwaarden voor de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp
 • Geïntegreerde politie: in aanmerking nemen van de premies inzake competentieontwikkeling voor de pensioenberekening
 • Financiële steun voor de reductie van geluidsoverlast door goederenverkeer per spoor
 • Ontwikkelingssamenwerking: drie financieringskaders voor humanitaire projecten
 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Varia