19 jun 2020 11:02

Agenda van de elektronische ministerraad van 19 juni 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Vergoeding voor de gedetacheerde personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN
  • Overheidsopdracht voor de levering van voedingsmiddelen aan de cateringdiensten van Defensie
  • Overheidsopdracht voor de milieubeoordelingen van Doel I & 2
  • Verlenging van de voedselhulpsteun voor de doelgroepen van de OCMW's
  • Goedkeuring van de nieuwe leningsovereenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds
  • Varia