20 mrt 2020 08:51

Agenda van de elektronische ministerraad van 20 maart 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Beliris: protocolakkoord in het kader van de werken voor de uitbreiding van de metro

 • Regie der Gebouwen: verlenging van een huurovereenkomst voor de scheepvaartpolitie

 • FOD Financiën: overheidsopdracht voor de schoonmaakdiensten in het North Galaxy-complex

 • Verslag over het ontwerp van nationaal crisisplan voor de telecomsector

 • Stand van zaken in het kader van het proces naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016

 • Geldigheid van medische attesten van zelfstandigen in het kader van het nieuwe distributiemodel van Bpost

 • Wijzigingen in het kader van de vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

 • Omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket

 • FOD Mobiliteit: enquête over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

 • Selectie van een kandidaat-rechter bij het Internationaal Strafhof

 • Varia