24 jan 2019 18:07

Agenda van de elektronische ministerraad van 25 januari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
 • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • Regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget
 • Aanpassing van het mandaat en de benaming van de Multidisciplinaire Hormonencel
 • Wijziging omtrent de rechtsplegingsvergoedingen
 • Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019
 • Pensioenen van de publieke sector: neutralisering van weddesupplementen bij de berekening van de perequatie
 • Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2021
 • Inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer
 • Instemmingen met de overeenkomst tussen België en Moldavië ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking
 • Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan
 • Werving en professionele evaluatie van militairen
 • Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing
 • Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek - Tweede lezing
 • Varia