28 jun 2019 10:54

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst
 • Verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Regie der Gebouwen:
  • overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen
  • regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones
  • addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000
 • Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen
 • Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet
 • Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte
 • Varia