03 jul 2020 09:26

Agenda van de elektronische ministerraad van 3 juli 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • COVID-19: overheidsopdracht voor een informatiecampagne over de maatregelen van de federale overheid in het kader van de pandemie
  • Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van zware machinegeweren
  • Justitie: beheer van het centraal erfrechtregister
  • Financiering 2020 van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
  • COVID-19: verlenging van de maatregel in verband met de integratietegemoetkoming
  • Exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip ter vervanging van de RV BELGICA
  • Vergunning voor een maritieme veiligheidsonderneming in de strijd tegen piraterij
  • Instemming met Protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
  • Varia