30 okt 2020 08:49

Agenda van de elektronische ministerraad van 30 oktober 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Herstarten van het project NATO Communications & Information Agency
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken betreffende gasdichte chemische beschermingskledij
 • Wijziging administratief statuut brandweerlieden
 • Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie
 • Brexit:
  • wijziging van de wet van april 2019 en openbare communicatie door de federale regering
  • verblijfsrecht en verblijfsdocumenten van de begunstigden van het akkoord
 • Herstel- en investeringsplan
 • Voorontwerp van programmawet – Eerste lezing
 • Varia