05 mei 2017 10:51

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 mei 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC
  • FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst
  • Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor federale ambtenaren
  • Wijziging van de loopbaanonderbreking voor de medewerkers van de VRT
  • Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
  • Belgocontrol: Instelling van een beroepsprocedure
  • Varia