07 feb 2019 17:23

Agenda van de elektronische ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Overdracht van vermogen van Famifed naar de deelstaten - Tweede lezing
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing
 • Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
 • Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer
 • Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden
 • Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart
 • Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen
 • Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België
 • Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu
 • Varia