30 jun 2022 18:28

Agenda van de ministerraad van 1 juli 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Jeugd
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie
 • Overheidsopdracht voor Beliris
 • Aanpassingen inzake verwijzingen naar gegevensbescherming
 • Brexit: aanpassingen inzake de sociale zekerheidswetgeving
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2021 en 2022
 • Oekraïne: federale maatregelen voor de relocatie, registratie en opvang
 • Verdrag over het statuut van tijdelijk NAVO-personeel in België
 • Bijkomende militaire inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Diverse bepalingen ivm aanbodbeheersing gezondheidszorgberoepen
 • Wet ter verbetering van de transparantie en de governance van de ziekenfondsen
 • Federaal Actieplan Mentale Veerkracht op het Werk – goedkeuring projecten werknemers
 • Voorstel tot verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de gewesten rond waterstof
 • Uitzonderlijke en tijdelijke toelagen aan verenigingen voor het aanwerven van voogden voor Oekraïense niet-begeleide minderjarigen
 • Tweede lezing aanwerving gevangeniswezen, asiel en migratie en noodcentrales
 • Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO
 • Betaald educatief verlof – vastleggen loonplafond voor schooljaar 2022-2023
 • Arbeidsdeal – 2e lezing
 • Varia