01 jun 2011 16:44

Agenda van de ministerraad van 1 juni 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet publiceren in de pers.

 • Administratief reglement van de Regie der Gebouwen
 • Coperfin 2011: vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
 • Ambtenarenzaken: openbare aanbesteding voor de hospitalisatieverzekering van personeelsleden van de federale overheidsdiensten
 • Wijzigingen van de statuten van Belgacom
 • Verkeersveiligheid: aankoop van speekseltesten
 • Toezicht op de financiële sector en financiële bepalingen - tweede lezing
 • Financiën: wijziging van de finaliteitsrichtlijn en de richtlijn financiële zekerheid
 • Wijziging van het Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen
 • Volksgezondheid: paritaire commissie voor niet-conventionele praktijken 
 • Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg
 • Versoepeling van werkhervattingen door arbeidsongeschikte zelfstandigen
 • Maatschappelijke integratie: welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen
 • Grootstedenbeleid: verlenging van de aanhangsels duurzame stad 2011
 • Biobrandstoffen: milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen - tweede lezing
 • Financiering van de werkingskosten voor 2011 van de Ombudsdienst voor Energie
 • Diverse bepalingen van elektronische communicatie
 • Instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Servië
 • Landsverdediging: inzet van militairen in de DRC voor vormingsopdrachten in Kananga en Kindu
 • Financiering van initiatieven inzake conflictpreventie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.