31 mei 2012 19:27

Agenda van de ministerraad van 1 juni 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.  Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

 • Dossiers van de budgettaire behoedzaamheid
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën voor bewakingsdiensten in het North Galaxy-complex
 • Toelage van de FOD Buitenlandse Zaken voor de organisatie van een Conferentie
 • Dekking van de missies voor crisisbeheersing 2012
 • Uitbreiding van het bijzonder mariene beschermingsgebied Trapegeer-Stroombank
 • Aanwijzing van een lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechterlijke Orde
 • Samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor ouderen - tweede lezing
 • Beleidsvisie duurzame ontwikkeling
 • Overeenkomst tussen het FAVV en CODA
 • Delegatie van taken van het FAVV aan de gewesten
 • Jaarlijkse erkenning van de producenten van biobrandstoffen
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen justitie
 • Terugvraging van uitkeringen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet 
 • Ouderschapsverlof kan voor kind met handicap tot 21 jaar
 • Meerjarig Financieel Kader 2014-2020
 • Uitvoering van projecten voor ontwikkelingssamenwerking door partnerlanden
 • Aanwijzing van een bijzonder commissaris voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
 •