28 feb 2013 21:00

Agenda van de ministerraad van 1 maart 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be et www.premier.be.

 • Regie der Gebouwen: huur van een gebouw in Malmedy voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie
 • Veralgemening van benaming MEDEX
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Wijziging van het statuut van de militairen
 • Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging
 • Nieuw stelsel van pensioenbonus voor werknemers en ambtenaren
 • Nieuw stelsel van pensioenbonus voor zelfstandigen
 • Verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen - tweede lezing
 • Rechtboek economisch recht: consumentenbescherming, bijzondere rechtsprocedures en algemene definties
 • Instelling van een Spoorcodex
 • Strengere regels om de blootstelling aan de elektromagnetische golven van gsm's te beperken
 • Hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
 • Leningen van staat tot staat - eerste deel 2013
 • Export Funding Guarantee: een oplossing voor de financiering van de export
 • België neemt deel aan grote Wereldtentoonstelling Milano 2015
 • Maatregelen hogesnelheidstrein FYRA
 • Missie van Defensie voor opleiding in de genieschool van Likasi
 • Bouw van een nieuwe kanselarij in Kinshasa