01 sep 2023 09:04

Agenda van de ministerraad van 1 september 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

  • Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime
  • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
  • Benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid
  • Overheidsopdracht voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
  • Samenwerkingsakkoord Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)
  • Bijkomende ondersteuning van het zorgpersoneel
  • Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
  • Vaststelling inwerkingtreding van erkenningsplicht praktijkassistenten
  • Aanpassingen inzake wetgeving ambulanciers
  • Ontwikkeling van de digitale portefeuille ‘MyGov.be’