10 feb 2017 09:36

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016
  • Gunning van een overheidsopdracht in het kader van de redesign van de Regie der Gebouwen
  • Samenwerkingsakkoord met het Havenbedrijf Antwerpen
  • Overheidsopdracht voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken
  • Beliris: overheidsopdracht betreffende de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel
  • Loongrens van betaald educatief verlof
  • Inzet van een Belgische C-130 piloot in Operation Inherent Resolve in 2017
  • Varia