10 feb 2023 09:08

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Vervanging van een lid van de federale regering binnen de samenwerkingscommissie Brussel
 • Vervanging van sommige leden van de raad van bestuur van Delcredere
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën
 • Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
 • Wijzigingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de Civiele Bescherming
 • Opleidingen voor de Civiele Bescherming via het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten
 • Voorbereiding van het Tax Shelter-stelsel voor videospellen
 • COVID-19: vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van vaccins in 2023
 • Sociale zekerheid: hervorming van de auteursrechten - Tweede lezing
 • Maatregelen inzake reisbeperkingen en het Passenger Locator Form - Tweede lezing
 • Concessie kranten- en tijdschriften
 • Quota artsen
 • Varia