09 jul 2009 13:15

Agenda van de ministerraad van 10 juli 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers

 • Eer- en voorrangsbewijzen voor het Grondwettelijk Hof
 • Steun voor de conservatie van de site Auschwitz-Birkenau
 • Hergroepering van gerechtelijke diensten in Eupen en huisvesting van de rijksarchieven in Brugge
 • Coperfin 2008: gunning van een overheidsopdracht DataWareHouse 2 voor risicobeheer
 • Versterking van het evaluatiewerk binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap binnen de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
 • Omzetting van de Europese richtlijn over de algemene regeling van accijnzen
 • Accijnzen voor alcoholvrije dranken en koffie
 • Modernisering van het geconsolideerde jaarrekeningrecht voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 • Loopbaanonderbreking voor de gewestelijke ontvangers van het Vlaamse gewest
 • Vastlegging van het globaal budget 2009 voor farmaceutische specialiteiten
 • Strategie voor de aankoop van koolstofkredieten
 • Derde JI/CDM overheidsopdracht: goedkeuring van overeenkomsten
 • Voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Voorontwerp van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee
 • Leningen van Staat tot Staat – programma 2009 tweede deel 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.