10 jun 2022 09:19

Agenda van de ministerraad van 10 juni 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Ontwerp van omzendbrief betreffende de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen
 • Ambtenarenzaken: transversale doelstellingen voor de strategische en operationele plannen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Beliris: restauratiewerken aan de ‘Wintertuin'-serres van het Koninklijk kasteel te Laken
 • Versterking van de bescherming van slachtoffers van terroristische daden
 • Compensatie NMBS en Infrabel wegens sterke stijging kosten
 • Overeenkomst voor de logopedisten aangenomen door het Verzekeringscomité
 • Vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen
 • Basispensioenbijdrage van de provinciale en lokale besturen voor 2024
 • Energietransitiefonds: steun voor 20 energieprojecten
 • Geleidelijke kernuitstap voor industriële elektriciteitsproductie
 • Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan
 • Verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2022
 • Wettelijke basis voor toekenning van eenmalige premie van 200 euro voor aanschaf huisbrandolie of propaan bestemd voor verwarming
 • Hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken en imedische attesten bij de afwezigheid van werknemers
 • Varia