09 mrt 2023 18:35

Agenda van de ministerraad van 10 maart 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • Benoeming van een gewestelijke vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van NIRAS
 • Benoeming van leden van de wetenschappelijke comités opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Overdracht van kredieten uit de Covid-provisie 2023 voor de HVW en het RSVZ
 • Statutenwijziging van Infrabel
 • Omzendbrief inzake de verwerving van schone voertuigen
 • Aanpassing van de lijst van goederen van Belgacom overgedragen aan de Belgische Staat
 • Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie
 • Uitbreiding van het politiek verlof voor burgemeesters in geval van een noodsituatie
 • Toevoeging doeleinde aan Kruispuntbank van de Voertuigen
 • Reglement van de Nationale Bank van België over de risico’s in verband met portefeuilles van hypothecaire leningen
 • Nieuwe maatregelen inzake de uitkeringsverzekering voor werknemers
 • Overeenkomst met Luxemburg over de gezamenlijke exploitatie van transportvliegtuigen
 • Aanpassing van de wet op de civiele veiligheid
 • Varia