09 nov 2016 17:28

Agenda van de ministerraad van 10 november 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten
 • Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid
 • Verlenging van het beheerscontract van de servers van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Contract 2017 voor levering van gas en elektriciteit aan de federale overheidsdiensten
 • Regie der gebouwen: vier dossiers over de huur van gebouwen
 • Veiligheidskorps van de FOD Justitie: integratie van de jaarlijkse forfaitaire toelage in de wedde
 • Financiering van het Fonds voor Medische Ongevallen
 • Compensatie van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering aan de OCMW’s
 • Implementatie van het sociaal akkoord over eindeloopbaanbepalingen van verkeersleiders Belgocontrol
 • Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal Operation 'Baltic States' in 2016
 • Varia