10 nov 2023 09:36

Agenda van de ministerraad van 10 november 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • ​​​​​​Overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Bepalingen inzake de kwaliteit van voor consumptie bestemd water - Tweede lezing
 • Diverse fiscale bepalingen
 • Nieuwe nomenclatuurcodes voor huisartsbezoeken aan woonzorgcentra
 • Leefloon: vrijstelling voor personen die een knelpuntberoep starten
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap die opnieuw aan het werk gaan
 • Actualisering van de federale milieueffectenrapportage en publieksinspraak
 • Beperking van het gebruik van plastic wegwerpproducten
 • Invoering van een sociaaltariefpremie
 • Algemene toelichting bij de begroting 2024
 • Omzetting NIS-2 richtlijn (kader voor cyberbeveiliging van netwerk- en informaticasystemen)
 • Minimumbelasting voor multinationale ondernemingen - Tweede lezing
 • Tussentijdse oplossing voor inbeslaggenomen drugs
 • Wijzigingen in werking Kunstwerkcommissie
 • Implementatie van de spending reviews binnen de federale overheid
 • FAGG: organisatie van verwerking personengegevens nodig voor de inspectie- en controleopdrachten  
 • Varia