10 dec 2009 11:27

Agenda van de ministerraad van 11 december 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Overheidsopdrachten Landsverdediging:
  • maritieme transporten
  • multimedia stafmodules
 • Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten voor gemeenten
 • Uitstel van administratieve geldboeten inzake belasting over toegevoegde waarde
 • Monopolierente van de Nationale Loterij
 • Grote steden: belastingvermindering voor de renovatie-uitgaven in zones voor positief grootstedelijk beleid
 • Goedkeuring van een project van het jongerenbanenplan (generatiepact)
 • Wijziging van de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
 • Opschorting van betaling van de retributie op de invoer van ruwe diamant door diamanthandelaren
 • Verslag 2008 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude
 • Diverse bepalingen inzake telecommunicatie
 • Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de rehabilitatie van de kustlijn van Ada beach in Ghana

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.