10 dec 2015 16:52

Agenda van de ministerraad van 11 december 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

 • Strijd tegen misbruik van fictieve adressen door gerechtigden van sociale prestaties - Tweede lezing
 • Tussentijdse status van het Only Once programma
 • Oprichting van de Federale Interneauditdienst
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Ambtenarenzaken: simulatie van de kost van de eerste bonificatie in het kader van de geldelijke loopbaan
 • Overdracht van personeel FOD Volksgezondheid naar de regering van de Franse Gemeenschap in het kader van de zesde staatshervorming
 • Selectievoorwaarden voor vaststellende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sanctie - Tweede lezing
 • Wetboek van economisch recht: vertrouwensdiensten voor elektronische transacties
 • Omzetting Europese richtlijn over depositogarantiestelsels
 • Wijziging wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde inzake dienstvrijstelling binnen zelfstandige groeperingen
 • Vaststelling en vervolging van overtredingen op de weg door buitenlanders op Belgisch grondgebied
 • Regels voor kostenfinanciering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op Belgische luchthavens in 2016
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 17 en 18 december
 • Belgische operationele inzet van Defensie voor 2016
 • Inwerkingtreding artikel 5 van de wet die het Consulair Wetboek wijzigt
 • Instemming met internationale akkoorden:
  • Overeenkomst tussen België en Canada over belastingen op inkomen en vermogen
  • Voorrechten en immuniteiten toegekend aan ATHENA
  • Voorrechten en immuniteiten verleend aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel
  • Algemene overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties
  • Verdrag over de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
  • Zetelakkoord tussen België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid
  • Overeenkomst tussen België en Mexico over inkomensbelastingen
  • Overeenkomst tussen België en Noorwegen over inkomensbelastingen
  • Akkoord tussen België en Caymaneilanden over de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden
  • Akkoord tussen België en Guernsey over de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden
  • Akkoord tussen België en Luxemburg over de wederzijdse bijstand in civiele veiligheid
  • Verdrag tussen België en Luxemburg over de samenwerking inzake defensie en veiligheid
  • Akkoord tussen België en Luxemburg over de wederzijdse bijstand in sociale zekerheid
  • Overeenkomst tussen België en Oezbekistan over inkomen- en vermogensbelastingen
  • Overeenkomst tussen Benelux-Staten en Kazachstan over afschaffing visumplicht voor diplomaten
  • Overeenkomst tussen België en Spanje over belastingen op inkomen en vermogen
 • Varia