11 dec 2020 12:13

Agenda van de ministerraad van 11 december 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die volgens de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Globaal jaarverslag over de interne federale controle en de activiteiten van het AFCO
 • Regie der Gebouwen: huisvesting van het Vredegerecht van Asse
 • Raamovereenkomst voor het realiseren van communicatie- en marketingcampagnes
 • Benoeming financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten
 • Brexit: infrastructuurwerken in Eurostar-terminal in station Brussel-Zuid
 • Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor 2020
 • Overheidsopdracht voor een geautomatiseerd systeem van biometrische identificatie voor de politie
 • Dotatie 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese Toppen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Legercontingent voor 2021
 • Wijzigingen Btw-Wetboek betreffende e-commerce
 • Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen
 • COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van diverse cheques
 • COVID-19: tussenkomst in de kosten van zuurstoftherapie
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2021
 • Elektriciteitsmarkt: wijzigingen van de wet betreffende het capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Belgische bijdragen aan internationale fondsen
 • Asiel: lijst van veilige landen van herkomst
 • Defensie: voorstel Belgische operationele inzet in 2021
 • Deelname van België aan de zevende algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
 • COVID-19 : verlenging van de toekenningstermijn van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor KMO'
 • COVID-19: verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten
 • Varia